01:02 24.07.2024 |
 
 

Výběr předmětu
Didaktika literatury I.


Požadavky k zápočtům

page icon Didaktika literatury I.: obsah, literatura, požadavky k zápočtu stáhněte si zde

Ke stažení

page iconDidaktika literatury I.- kritéria pro výběr úryvku stáhněte si zde
page iconDidaktika literatury I._ didaktický potenciál k mikropovídce Velkolepý vstup stáhněte si zde
page iconDidaktika literatury I. - didaktický potenciál k Aškenázyho povídce Brutus stáhněte si zde
page iconDidaktika literatury I.: struktura didaktického potenciálu textu stáhněte si zde
page iconDidaktika literatury I. - pokyny k návštěvě školy 2019 stáhněte si zde
page iconDidaktika literatury I.: definice čtenářské gramotnosti (z publikace Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka) stáhněte si zde
page iconDidaktika literatura I.: přehled strategií (převzatý z Metodiky čtenářství) stáhněte si zde
page iconDidaktika literatury I.: Formulář pro anotaci stáhněte si zde
page iconDidaktika literatury I.: ŠVP ZŠ Náměstí Curieových, 7. třída stáhněte si zde
page iconDidaktika literatury I.: ŠVP ZŠ Náměstí Curieových, 6. ročník stáhněte si zde
page iconDidaktika literatury I.: ŠVP ZŠ Londýnská, 6. a 7. ročník stáhněte si zde
page iconDidaktika literatury I.: RVP ZV (výstupy a učivo pro oblast literární komunikace) stáhněte si zde
page iconDidaktika literatury I.: RVP G a SOŠ (výstupy a učivo pro oblast literární komunikace) stáhněte si zde
page iconUkázku anotací z roku 2005 a 2007 naleznete na této adrese: members.chello.cz/hausen
 

Zajímavé odkazy

Česká sekce IBBy (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu): cena Zlatá stuha
Nejlepší knihy dětem 2014/2015
Časopis Kritická gramotnost projektu Pomáháme školám k úspěchu
Mluvící hlavy: profesoři a docenti FF UK v Praze hovoří o literárních dílech či myšlenkových směrech
Čtenářské kluby
Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti - M. Šlapal, H. Košťálová, O. Hausenblas, Nový Jičín: KVIC 2012.
Zakroužkuj, vyber, zdůvodni (hodnocení čtenářských úloh PISA 2009) - I. Kramplová, Praha: ÚIV 2011.
Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst)- J. Palečková, V. Tomášek a J. Basl
Metodika čtenářství od Kateřiny Šafránkové a kolektivu autorů
Grafické organizéry jako východiska pro přemýšlení nad čteným textem
Anglický server o vzdělávání_ Edutopia
Stránky o čtenářské gramotnosti občanského sdružení Abeceda
Košťálová, H., Straková J.: Hodnocení. Důvěra, dialog, růst. SKAV 2008.
Literární rámec pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (produkt evropského projektu LIFT2)- úrovně čtenářství
Sborník pozoruhodných textů
Čtenářův sympatický rádce
Stiftung Lesen (Asociace Čtení): projekty na podporu čtenářství, výzkumy čtenářství atd. u našich německých sousedů
IRA: International reading association (zajímavé metody, ukázky hodin,doporučení podnětných publikací)
stránka Národní knihovny týkající se výzkumů čtenářství a akcí na podporu čtenářství
elektronický časopis IKAROS
Velké říjnové společné čtení_ na stránkách SKIPU (Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Noc s Andersenem_projekt knihoven na podporu čtenářství
Celé Česko čte dětem_čtěme dětem 20 minut každý den
Rosteme s knihou_kampaň na podporu četby knih
Listování_cyklus scénických čtení
Portál české literatury
Čtenářská gramotnost jako cíl pro každého žáka - příručka české školní inspekce
portál RVP
Kritické listy
stránky o všem, co souvisí s knihami a čtenářstvím